18 08 2011

ŞEYH GALİP TEN

                    GAZEL

 

   Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü
   Dayanır mı şişedir bu reh-i seng -sare düştü

   O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kale-i kam
   Bize hisse-i mahabbet dil-i pare pare düştü

   Gehi zir-i serde desti geh ayağı koltuğunda
   Düşe kalka haste-i gam der-i lutf-ı yare düştü

   Erişip behara bülbül yenilendi sohbet-i gül
   Yine nevbet-i tahamül dil-i bi karare düştü

   Meh-i burc-ı arızında gönül oldu hale mail
   Bana kendi taliimden bu siyeh sitare düştü

   Süzülüp o çeşm-i ahu dedi zevk-i vasla Ya Hu
   Bu değildi neyleyim bu yolum intizare düştü

   Reh-i Mevlevide Galib bu sıfatla kaldı hayran
   Kimi terk-i nam u şane kimi i'tibare düştü

                                                         Şeyh Galip

  

252
0
0
Yorum Yaz