29 09 2009

YİNE BÜYÜK ÜSTAT FUZULİ DEN

                                                    GAZELEy melek-sîmâ ki senden özge hayrândır sanaHak bilür insân demez her kim ki insândır sana    “Ey melek yüzlü, senden başka herkes sana hayrandır. Allah bilir ya,      insan olan sana insan demez. (Melek der)”Vermeyen cânın sana bulmaz hayât-ı câvidânZinde-i câvîd ana derler ki kurbândur sana  “Sana canını vermeyen ebedî hayata erişemez. Ebedî hayata erişen      ona derler ki sana kurbândır.”Âlemi pervâne-i şem’-i cemâlün kıldı ışkCân-ı âlemsin fedâ her lahza min cândır sana   “Aşk bütün âlemi güzelliğinin mumu etrafında pervâne etmiştir.       Sen âlemin cânısın. Her an sana bin cân fedâ olsun.”Âşıka şevkunla cân vermek inen müşkil degülÇün Mesîh-i vaktsen cân vermek âsândur sana    “Hararetli, içi yanan bir aşkla canını sana vermek o kadar müşkil değildir.       Çünkü vaktin İsâsısın, âşıka cân vermek sana kolaydır.”Çıkma yârum geceler agyâr ta’nından sakınSen meh-i evc-i melâhatsın bu noksândır sana    “ Ey sevgilim! Geceleri sokağa çıkma, çünkü başkaları sana ta’n ederler,      ayıplarlar, kötü söz söylerler. Sen güzelliğin en y&... Devamı

13 05 2009

FUZULİ DEN

                                     BÜYÜK ÜSTAD FUZULİ DEN        Divanın büyük üstadı Fuzuli'den bir gazel.Üstadın bu gazeli çok bilinmez ama anlam ve anlatım tarzı olarak çok güzeldir.Gayet akıcı ve anlaşılır bir dili mevcuttur.Hem bilinenin aksine aşktan bahsetmemektedir.Toplumsal bir yanı da vardır.Aradan geçen yüzyıllara rağmen konun halen güncel olduğunu görme fırsatını da elde etmiş oluyoruz.Bu da insanlığın dünü ve bugünü arasındaki benzerliği görmek mümkün olmaktadır.           Daha  önce yazdıklarımın aksine bu kez anlamlarını her  beytin arkasına aldım. Vefa her kimseden kim istedim ondan cefa gördüm Kimi kim bîvefa dünyada gördüm bîvefa gördüm (Her kimden vefa istediysem ondan cefa gördüm; kimi gördüysem vefasız dünyada, onun vefasızlığını da gördüm) Kime kim derdimi izhar kıldım isteyip derman Özümden bin beter derd ü belaya mübtela gördüm (Kime derman için derdimi açtıysam, onu benden bin beter dertli gördüm.) Mükedder hatırımdan kılmadı bir kimse gam def'in Safadan dem uran hemdemleri ehl-i riya gördüm (Kederli gönlümden kimse üzüntülerimi gidermedi. Esenlikten dem vurarak beni teselli edecek dostlarımı iki yüzlü gördüm) Ayak bastım reh-i ümmide, sergerdanlık el verdi Emel serriştesin tuttum elimde ejderha gördüm (Ne zaman umut yoluna ayak bastım, başım dönüp durdu. Emel ipinin ucuna yapıştım elimde ejderha gördüm) Fuzuli ayb kılm... Devamı

02 05 2009

GAZEL VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

          İLK  YAZDIĞIM GAZEL VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ    Ben, eski dili  kullanarak yine eski söyleyiş ve uslupla yazmaya 1991 yılında ilk gazelimi yazarak başlamış oldum.Daha önce de kısa beyit ve dörtlükler de kaleme almıştım ama ilk dört başı mamur yazdığım gazeli bu sütunlarda daha önce yayınlamıştım.Fakat anlamını da yazmam konusunda uyarılar aldığım için tekrar yazıyorum.Bir farkla bu kez kısaca anlamını da beyit beyit altına yazarak.Bunları yazarken, gazelde yapmaya çalıştığım; tenasüb,teşbih  gibi bir takım divan edebiyatına özgü incelik ve sanatlara yer vermeyeceğim. Bu gazel temel tema olarak divan edebiyatının ana teması olan platonik aşkı anlattığı gibi şair aynı zamanda aşkın güzelliklerini anlatarak kişileri aşka cesaretlendimeye ve aşık olmaya çağırmaktadır.       Feryad-ü figanın yetişir mi ey dil-i zar      Heyhat nice oldun ser ta be kadem tarumar      Kifayet etmez seyr ü intizar unutma      Olmazdı cihande sanatkar yetseydi nazar      İç bade-i candan fariğ ol hirmanı aşktan      İnmez ki semadan mihr-i mah etme intizar       Yetişir ikrar eyle kim oldun dilharap     Göster cesaret merdüm ü cevher etsin intişar     Sabret olsa da hitamında inkisar-ı hayal     Nikbin ol daim,kılma imtina-i aşk, zinhar     Ey Dilhun, nafile iksar-ı kelam eyleme     Çün felah bulmaz adem-i kalbi bi karar                     &... Devamı

17 03 2009

ERDEM BEYAZIT VE ÜLKEMİN İNSANLARINA DAİR

                  Bilmem   Erdem Beyazıt adını hiç duydunuz mu? Temmuz 2008 de kaybettiğimiz merhum,çok akıcı  ve etkileyici şiir yazardı.Kendisi son derece mütevazi ve sıcak kanlı bir insandı.Tam bir Anadolu yiğidi diyebileceğimiz mert,açık yürekli ve kelimeleri adeta konuşturan bir şair olarak adlandırılabilir.Yaklaşık 16  yıl önce kendisi ile  imza gününde konuşma fırsatı bulmuştum.Ortamın tenha olmasından istifade ederek  yaklaşık 45 dakika kadar sohbet etme imkanı bulmuştum. Bana çok ilgi gösterdi yanına oturttu  ve şiire olan merakımdan ve yazdıklarımdan dolayı  iltifat etti.Bu  durum beni fazlasıyla memnun etmişti.Görüşmeden önce şiirlerinin hayranı idim.Bu görüşmeden sonra aynı zamanda kendisine de hayran olmuştum.    Şaire ait olan ve çokça bilinen şiirini aşağıya alıyorum.Bu şiirdeki lirizm,coşku ve tutam tutam Anadolu havasını fazlasıyla bulacaksınız.Zaman zaman bazı dizelerini mırıldanmaktan büyük keyif aldığım bu şiir adeta bu coğrafya insanının hayat akışının bir özeti gibi de algılanabilir.Aslında şiire konulan başlık bile şiirin içeriğini anlatması bakımından tek başına yeterli gibi duruyor.SANA, BANA, VATANIMA, ÜLKEMİN İNSANLARINA DAİR''Telgrafın tellerini kurşunlamalı''Öyle değildi bu türkü bilirimBir de içime-Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen-Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerekBazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelenHaberler bilirim mektuplar bilirim.Gamdan dağlar kurmalıyımKayaları kelimeler olanKırk ikindi saymalıyımKırk Gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarımaSaçlarının akışını anar anmaz omuzlarındanBaştan ayağa ıslanmalıyımGam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.İ&cce... Devamı

07 03 2009

MECZUP VE AŞIK

   Bütün şehir uykuda  Eminim sen de uyuyorsun.  Bir ben, bir de  sokakta bir meczup uyanık  Koskoca şehirde.  Kucağında bir kedi,  Başını okşayıp   Ninni söylüyor kedisine meczup  Saba bir ninni...   Nihavente kayar usulca   Sabaha yaklaştıkça.  Gündüzleri şehnazdır hepten yaşamı  Bense seni düşünüyorum.  Yapayalnız, odamda  Kirli bir çay bardağı   Tablalar dolusu izmarit ve   Onlarca buruşturulmuş kağıtlarla...   Devamı

04 03 2009

BÜYÜK ÜSTAD FUZULİ' DEN

     Eskiden lise ders kitaplarında yeralan (halen var mı bilmiyorum)  ve büyük bir kısmımıza eski şiirden ve aruzdan nefret ve bezginlik aşılayan şiirlerden bahsetmek istiyorum bugün biraz. Bu şiirler ki bir kısmımıza da -benim gibi olanlara- eski edebiyat keyfi  ve alışkanlığı aşılamıştır.Eski şiirle uğraşıp da bunları hatırlamamak ve yad etmemek olmaz.Onun için hem eski günleri hem de edebi şaheserleri anmak geldi içimden.Tabii ki aruz denince akla gelen ilk isimlerden biri -ismi ile hiç te müsemma olmayan- Fuzuli'dir.         Fuzuli'nin en çok  bilinen gazelini aşağıya alıyorum (günümüz türkçesiyle açıklamasını ise daha sonra ilave edeceğim).                             GAZELBeni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?Şeb-i hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım,Uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı?Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşenDisem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?Değilim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil.Bana ta’neyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı?Fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır,Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?... Devamı

14 02 2009

YAVUZ SULTAN SELİM VE AŞK

                                 Niçin eski şiir sorusunun cevabının bir kısmı; Büyük hükümdar ve sultanların ince ruhlu olmalarını sağlamasındadır. Yavuz gibi...                   Ne demiş Yavuz:          Merdümü dideme ne füsun etti felek         Giryemi kıldı hun, eşkimi füzun  felek        Şirler pençe-i kahrımdan olurken lerzan        Bir  gözleri ahuya zebun etti  felek*     Yavuz gibi dünyaya hükmeden bir padişahın böyle güzel ve içli yazabilmesini sağlayan şey;Yavuz'un kendisi  kadar aruz ve eski söyleşin derinliklerinde gizlidir.       * Günümüz türkçesiyle;Beni felek nasıl büyüledi de ağlayışımı artırıp, gözyaşımı da kan etti felek,Aslanlar pençelerimin altında tir tir titrerken beni bir ahu gözlü güzele esir etti felek. Devamı

10 01 2009

PUŞKİN'DEN OLAĞANÜSTÜ DİZELER

ŞAİRE Ey şair kulak asma sevgisine sen halkınO canım methü sena anlık gürültü geçerKuru kalabalığın gülüşünü duyarsınVe aptalın hükmünü; fakat metin ol,boşver Sen çarsın yalnız yaşa,yolunda yalnız yürüYürü,hür vicdanının seni çektiği yere,Olgunlaştır, sevgili meyveyi,  tefekkürü;Hizmetine karşılık bir mükafat bekleme. Her şey sendedir,sende; büyük mahkeme sensin;Eserine, elden çok, kıymet biçebilensin,Söyle ey titiz şair, sen ondan memnun musun? Memnunsan, kalabalık varsın küfretsin sana,Tükürsün, ateşini yakan, ulu mihrabaŞamdanını, çocukça öfkeyle, sarsadursun.                                              A.PUŞKİN ... Devamı