26 02 2011

KANUNİ- MUHİBBİ den

                   

   Son günlerde KanuniSultan Süleyman gündemde olduğundan mülhem, ben de modaya uyarak O nu yad etmeye çalışıyorum.Tabi ki şiirleriyle....

 

 Öğüt veren, didaktik şiirler seçtim...

 

 Altlarına

 

  GAZEL

 

Hay huydan fariğ ol alemde insanlık budur
Pendini guş eylegil murun Süleymanlık budur


Her kime kılsan nazar sen anı senden yeg bilüp
Görme kendü kendözün zira ki şeytanlık budur


Her ne kim sana sanursun san anı kardaşına
Filhakika sözünü guş it Müselmanlık budur


Akıl isen istedügün iste ahir sendedür
Gayr yirden ister isen bil ki nadanlık budur


Nefse hazzın ey Muhibbi virmegil hayvan-sıfat
Zabt-ı nefs it arif ol alemde insanlık budurı

 


                                              MUHİBBİ / Kanuni Sultan SÜLEYMAN

 

                   ---------------------------

 

                     GAZEL

Sakın aldanma cihâna olmasun sende gurûr
Ne kadar devlet bulursan kendözüni eyle mûr

Her ne denlü derd ü mihnet kim gele eyle kabûl
Hîç işitmedün mi kim dünyâ degül cây-ı sürûr

Eyleme kibr ü hased merdûd olan şeytâna bak
Zühdüne tayanma gel gör noldı Bel'âm-ı Ba'ûr

Sabr kıl kim sabr ile dirler koruk helvâ olur
Gitmesün hergiz dilünden zikrün olsun yâ sabûr

Çirk-i dünyâ ile olmışdur mülevves bu gönül
Cehd kıl tevhîdile anun yirine tola nûr

Tâc ü taht ü zûr-ı bâzûya Muhibbi bakma gel
Hîç bilür misün ki şimdi kandedür Behrâm-ı Gûr

 

                                             MUHİBBİ / Kanuni Sultan SÜLEYMAN

Metinlerin altlarına anlamlarını yazmadım, çünkü anlamı çok açık.Sadece ilk gazelin ilk beytinde " Hayhuydan uzak dur, dünyada insanlık  böyle olur,Karıncanın nasihatını dinle ancak süleymanlık budur." Burada kastettiği Hz.Süleyman kıssasına gönderme yaparak telmih yapıyor.

 

Bu meşhur  kıssayı başka bir yazımda anlatmaya çalışacağım.

644
0
0
Yorum Yaz