14 04 2011

GAZEL

Bi haber tahassüs eder şebab-ı  garip

Değil çün fukara intihab-ı  hakka sahip

 

Fikrince  zanneder; çaredir buse-i damen

Visal-i damenden de doğar umud-u kazip

 

Etmez  tebessüm  dahi onlara  meşum felek

Kainatta olmuştur şenaat daim galip

 

Zalimlerdir  dünyada mümessil-i şenaat

Kim onlar da olurlar şenaate hep talip

 

Kurbet-i mevt anlatır fecaatini zülmün

Affa yetmez  olması zalimin daim taip

 

Bunları görür de beşer olmaz mı Dilhun

Elbet hun eyleyecek bizleri bir gün Gaip

         

                                                   DİLHUN

241
0
0
Yorum Yaz