10 01 2012

GAZEL DENEMESİ

 

                                 GAZEL

 

         Deveran ile  serta ser  arzın kürresini

        Azat ettim kendimden aşkın her zerresini

      

        Her ne varsa aşka dair bu fani alemde  

        Görmüşüm aşkın binlerce kerresini

       

        Heyhat   nekahati de yokmuş maraz-ı aşkın 

        Vaciptir  berhava etmek firkat sütresini

        

        Kısmet değil madem bir nebze  eyyam-ı  huzur 

        Neylesin bu fakir ab-ı sevdanın katresini         

        

        Aşk için  dilhun olmak lazım  sonra da Pasban

        Berdevam içre  hayat-ı ruzi merresini       

 

                                                                                PASBAN

                                                                               Kasım/2011- İzmit

160
0
0
Yorum Yaz