13 05 2009

FUZULİ DEN

              

                       BÜYÜK ÜSTAD FUZULİ DEN 
 
     Divanın büyük üstadı Fuzuli'den bir gazel.Üstadın bu gazeli çok bilinmez ama anlam ve anlatım tarzı olarak çok güzeldir.Gayet akıcı ve anlaşılır bir dili mevcuttur.Hem bilinenin aksine aşktan bahsetmemektedir.Toplumsal bir yanı da vardır.Aradan geçen yüzyıllara rağmen konun halen güncel olduğunu görme fırsatını da elde etmiş oluyoruz.Bu da insanlığın dünü ve bugünü arasındaki benzerliği görmek mümkün olmaktadır.
           Daha  önce yazdıklarımın aksine bu kez anlamlarını her  beytin arkasına aldım.

 

Vefa her kimseden kim istedim ondan cefa gördüm
Kimi kim bîvefa dünyada gördüm bîvefa gördüm

(Her kimden vefa istediysem ondan cefa gördüm; kimi gördüysem vefasız dünyada, onun vefasızlığını da gördüm)

Kime kim derdimi izhar kıldım isteyip derman
Özümden bin beter derd ü belaya mübtela gördüm

(
Kime derman için derdimi açtıysam, onu benden bin beter dertli gördüm.)

Mükedder hatırımdan kılmadı bir kimse gam def'in
Safadan dem uran hemdemleri ehl-i riya gördüm

(Kederli gönlümden kimse üzüntülerimi gidermedi. Esenlikten dem vurarak beni teselli edecek dostlarımı iki yüzlü gördüm)

Ayak bastım reh-i ümmide, sergerdanlık el verdi
Emel serriştesin tuttum elimde ejderha gördüm

(Ne zaman umut yoluna ayak bastım, başım dönüp durdu. Emel ipinin ucuna yapıştım elimde ejderha gördüm)

Fuzuli ayb kılma yüz çevirsem ehl-i âlemden
Neden kim her kime yüz tuttum andan yüz bela gördüm

(Ey Fuzuli, artık insanlardan yüz çevirirsem beni ayıplama. Çünkü kime yaklaştıysam ondan belanın yüz türlüsünü gördüm)

97
0
0
Yorum Yaz